Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


वि. नं. ३१।०७४।७५ को अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
image

वि. नं. ३१।०७४।७५ को अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Download

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड