Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


२०७५ साल जेठ ५ गते पश्चात् लिइने शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सवै तह र विषयको पाठ्यक्रम प्रकाशित
image

२०७५ साल जेठ ५ गते पश्चात् लिइने शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सवै तह र विषयको पाठ्यक्रम प्रकाशित हेर्न डाउनलोडमा क्लिक गरी पाठ्यक्रम/नमूना प्रश्नपत्र वाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ Download

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड