Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना
image

शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रकाशित वि.नं. ३१।०७४।७५ बमोजिम स्नातकोत्तर तह उत्तीर्णहरुका लागि लिईएको अध्पयापन अनुमतिपत्रको परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । उक्त सूचना डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ ।
Download

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड