Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


शिक्षक पदको कार्यसम्पादन मुल्याङकनद्वारा हुने ७५ प्रतिशत वढुवाको दरखास्त फाराम
image

शिक्षक पदको कार्यसम्पादन मुल्याङकनद्वारा हुने ७५ प्रतिशत वढुवाको दरखास्त फाराम शिक्षक सेवा आयोगको वेवसाईट www.tsc.gov.np को डाउनलोड वटन भित्रको दरखास्त फाराम भित्रबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड