Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


२०७५ असार २९ र ३० गते सञ्चालन हुने स्थायी कार्यरत शिक्षकहरुको परीक्षाका परीक्षार्थीहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
image

२०७५ असार २९ र ३० गते सञ्चालन हुने अस्थायी कार्यरत शिक्षकहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने परीक्षाका परीक्षार्थीहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको छ । नामावली आयोगको वेवसाईट www.tsc.gov.np को डाउनलोड वटन भित्रको सुचना विज्ञापनबाट डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड