Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


आ. प्र. (२५ प्रतिशत) बढुवाको लागि दरखास्त पेश तथा सो को परीक्षा मिति सरेको सूचना
image

आ. प्र. (२५ प्रतिशत) बढुवाको लागि पुनः दरखास्त पेश गर्ने तथा सो को परीक्षा मिति सरेको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त सूचना आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np को डाउनलोड वटन भित्रको सुचना/विज्ञापन मा गइ डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड