Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना
image

शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति २०७५ असोज ११, १२ र १३ गते सञ्चालन हुने माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक तथा प्राथमिक तहको खुला तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र रहने जिल्ला सम्बन्धी सूचना आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np को डाउनलोड वटन भित्रको सुचना विज्ञापन मा राखीएको छ । उक्त सूचना डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड