Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


परीक्षाकेन्द्र संशोधन सम्बन्ध जरुरी सुचना
image

जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको सिफारिश बमोजिम परीक्षाकेन्द्र संशोधन गरिएकोले सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचनाको विस्तृत विवरण आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np को डाउनलोड भित्रको सूचना/विज्ञापनवाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड