Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


निम्नमाध्यमिक तहको विज्ञान विषयको अन्तरवार्ता मिति परिवर्तन सम्बन्धी जरुरी सूचना
image

यस आयोगबाट मिति २०७५/०८/११ गते प्रकाशित पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको वि.नं. २०१, २०२ र २०३ को विज्ञान विषयको पूर्व प्रकाशित अन्तरवार्ताको मिति २०७५/०९/११ परिवर्तन गरी मिति २०७५/०९/१२ गते विहान ८ः३० वजेदेखि कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।