Teachers Service Commision

TSC
Online Application

अनलाइनबाट फाराम भर्ने सम्बन्धमा विषेस जानकारी

 1. फारम भर्दाका चरणहरु
  1. User बनाउने
  2. सहि विवरण राखेर फारम भर्ने
  3. फारम भरिसकेपछी आएको बैंक voucher लिएर बैंकमा रकम बुझाउने
  4. बैंकबाट दिएको ग्राहक प्रति मा भएको कारोबार संकेत नं , एप्लिकेशन ID बैंक voucher मा इन्ट्री गर्ने
 2. फारम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
  1. एउटा User को फारम भरेर Logout नगरे सम्म अर्को User को फारम नभर्नु होला l भरेको विवरण सच्याउन नपाउने हुनाले एक चोटीमा एक जना User को मात्र login गरेर फारम भर्नुहोला l
  2. user बनाउदा activation कोड आउन ढिलो हुन सक्ने या केहि समय लाग्न सक्छ , तेस्तो अवस्थामा रेसेट मा गएर Password सेट गरेर login गर्न सकिन्छ l
  3. दोहोरो विवरण नराख्नु होला दोहोरो विवरण आएमा आयोगले फारम स्वीकार् गर्न बढ्य हुने छैन l
  4. एउटै परिचय (जस्तै: एउटै email र एउटै मोबाइल नम्वर ) का आधारमा दुइ पटक फर्म भर्न मिल्नेछैन  ।
  5. प्राथमिक तहमा एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढि जिल्ला छनौट गरी फर्म भर्न मिल्दैन ।
  6. चौथोपाँचौ विज्ञापन माध्यमिक तहको निमित्त मात्र हो । यसमा भर्नेले अरु तहमा फाराम भर्न पाइने छैन ।
  7. फारममा बाबुको नाम, बाजेको नाम, नागरिकता नम्बर र स्थायी ठेगाना अनिवार्य रुपमा नेपालीमा नै लेख्नुपर्नेछ ।
  8. कारोबार संकेत नं , एप्लिकेशन ID  बैंकबाट प्राप्त हुने ग्राहक प्रति भौचरमा लेखेको हुन्छ । त्यही नम्बर आफ्नो login पेजमा गएर आफ्नो User मा  इन्ट्री गर्नु पर्नेछ । कारोबार संकेत नं , एप्लिकेशन ID  राम्रोसंग चेक गरेर राख्नुहोला l पछी सच्याउन पाउने छैन l
  9. कारोबार संकेत नंएप्लिकेशन ID  नम्वर हिन्दु-अरेविक संकेत (अंग्रेजी) मा राख्नु पर्नेछ ।
  10. फारम submit गर्नु अगाडि कतै गल्ति भएको छ कि दोहोर्‍याएर हेर्नुहोला । Submit गरिसकेपछि फेरि सच्याउने सुविधा पाउनु हुने छैन ।
  11. फाराम समयमै भर्नु भएमा सहज हुनेछ । त्यसो भयो भने पछि धेरैजनाले एकै समयमा भर्न खोज्दा आउन सक्ने झञ्झट बाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ ।
 3. Login गर्ने तरिका
  1. सर्वप्रथम आयोगको वेवपेज www.tsc.gov.np खोल्नुहोस् ।
  2. होमपेजको "Online Application" बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
  3. तपाई नयाँ युजर हो भने "नयाँ" भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने ।
  4. User बनाउन Full Name,Mobile No, email, Date of Birth को सहि जानकारी राख्नु पर्नेछ पछी फारममा यही जानकारीको प्रयोग हुनेछ l
  5. Date of birth भन्ने बटनमा Month मा click गरेपछि Calendar Active हुन्छ । सोही Calendar बाट Month, Year र Date choose गर्ने ।
  6. नयाँ युजरको लागि नयाँ भन्ने बटनमा क्लिक गरी आफ्नो विवरण सहि र पछि फरक नपर्ने गरी Create भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस ।
  7. User Create गरेपछि email address मा login गरेर Activation code Check गर्ने र सो code आउन केही समय लाग्न सक्छ । code आएपछि सो कोड राखेर active गर्ने अनि Password राख्ने ठाँउमा Password राख्ने र पुन confirm गरेर user बनाउने l
  8. तपाँइको Email मा Activation code नआएमा Back गरि रीसेट बटनमा Click गर्ने र UserID मा Email address (पहिला बनाएको) राख्ने र phone number ma पहिलाकै मोबाइल नम्वर राख्ने email मा पुन माथिकै email address राख्ने । सबै Information जस्ताको तस्तै भरेपछि तपाईले राख्नु भएको Information मिलेमा password रिसेट गर्न पाउनु हुनेछ र login गर्न पाउनु हुनेछ । Information गलत भएमा रिसेट हुने छैन ।
 4. फारम भर्ने तरिका
  1. User create भएर पेजमा गएपछि First line माआफुले भर्न चाहेको वि.नं. विषय र तह select  गरेपछि + sign  मा click  गरेर भर्न चाहेको विषयमा add  भएपछि Bank  मा जम्मा गर्ने रकमको विवरण देखिनेछ त्यस पछि अगाडिको process  मा जान सक्नु हुनेछ । बैकमा बुझाउने रकम 0 (जिरो)दे खाएको अवस्थामा फारम  submit  हुनेछैन ।
  2. फाराम भर्दा एकै ब्यक्तिले ३ बटै तहमा भर्न परेमा Right side  को + sign  मा Click  गरेर थप गर्न सकिने छ ।
  3. फाराम भर्दा राम्रोसंग दोहोरो check गरेर भर्नु होला, केहि त्रुटि भएमा फारम submit गर्नु अघि नै सच्याउनु होला । फारम submit भएपछी सच्याउन पाउने छैन l
  4. फोटो र दस्तखत अपलोड गर्दा दिएको निर्देशन वमोजिमको साइजमा jpeg/jpg   फरम्याटमा Upload  गर्नुपर्नेछ जसको size(memory) २०० KB भन्दा कम हुनु पर्नेछ l
  5. तपाई योग्य उम्मेदवार हो भन्ने आयोग सुनिश्चित भएमा तपाइको प्रवेशपत्रमा तपाईले राख्नु भएको फोटो र दस्तखत नै आउने हुनाले सहि फोटो र दस्तखत राख्नु होला l  
  6. "माथि उल्लेखित सवै विवरण सहि भयो । यसमा कुनै सुधार गर्नु पर्नेछैन भन्ने " बटनमा check  लगाएपछि पुन फारम को शुरुमा जानेछ । यसमा पुन: एक पटक आफुले भरेको विवरण सहि भयो भएन भनेर check  गर्ने र अगाडी बढ्ने।
  7. जरुरि सबै जानकारी भरी सकेपछि मात्र फारम submit गर्नुपर्नेछ । गलत  information भरेर submit गरेमा पुन : सच्याउन मिल्ने छैन ।
  8. अनलाइन फाराममा दिएको निर्देशन वमोजिम सहि तथ्य सहितको विवरण भरेर पछि फरक नपर्ने गरी फाराम भरेर परीक्षाको लागि योग्य उम्मेदवार बन्नोस l
 5. बैंक भौचर Print गर्ने ।
  1. फारम submit  भएपछी Bank Voucher  को प्रिन्ट preview देखिनेछ ।
  2. प्रिन्ट preview न आएको खण्डमा Refresh गर्नु अनि प्रिन्ट button आउछ यसमा click गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नु हुने छ
  3. सो print  गरेर बैंकमा रकम बुझाएपछि बैंकबाट कारोबार संकेत नं. प्राप्त हुने छ l फेरि online application  मा आएर login  को पेज खुलेपछि बैंक भौचर मा  Click  गर्ने । मागेको विवरण भर्ने। जसमा user Id  मा अघि  फारम  भर्दाको Email id, password, application id(एप्लीकेसन आइ.डी),कारोबार संकेत नं. ( अंग्रेजी मा type गर्नु होला) मा राख्ने confirm गरेर submit  गर्ने । (application id(एप्लीकेसन आइ.डी) र कारोबार संकेत नबैंकले दिएको ग्राहक कपि मा हुनेछ l)
  4. application ID(एप्लीकेसन आइ.डी)कारोबार संकेत न सच्याउन नपर्ने गरि मिलाएर राख्नु होला पछि सच्याउन पाउने छैन l यी नम्बरहरु नमिलेमा आयोगले फारम स्वीकार गर्न बाध्य हुने छैन l
  5. बधाइ छ तपाईको अध्यापन अनुमतिपत्रको फाराम पेश भयो भन्ने मेसेज आएपछि फाराम भरिएको मानिनेछ ।
  6. अनलाइन फाराममा दिएको निर्देशन वमोजिम सहि तथ्य सहितको विवरण भरेर पछि फरक नपर्ने गरीफाराम भरेर परीक्षाको लागि योग्य उम्मेदवार बन्नोस र अन्तमा Log Out गर्नुहोस् ।

अध्यापन अनुमतिपत्रको दरखास्त फाराम
( लग - इन )


User ID
Password
रिसेट नयाँ बैंक भौचर