Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्रको OMR Video
image

शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्रको OMR Video पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस