नेपाल सरकार
शिक्षक सेवा आयोग
सानोठीमी, भक्तपुर, नेपाल

 

E-mail - admin@tsc.gov.np
Website - www. tsc.gov.np
Phone: 01-6637873 / 01-6638151,01-6637872(Fax)


शिक्षक सेवा आयोगको  अधिकारिक फेसबुक पेज

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी,भक्तपुर

 प्राबिधिक सहायता कक्ष: ९८५११०३२९९ 

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.