नतिजा र कुल प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने तरिका


अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उम्मेदवारहरुले आफुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क (लिखित, अनुभव र  अन्तर्वार्तासमेत) र अन्तिम नतिजा हेर्न अथवा थाहा पाउन सकिने छ । अन्तिम नतिजा र कुल प्राप्ताङ्क प्रकाशन भएको मितिले ७  दिनपछि वेवसाइटबाट हटाइनेछ । नतिजा हेर्न नतिजाको क्षेत्र छानी , रोल नं. र जन्ममिति सम्बन्धित कोठामा टाइप गरी “खोज्नुहोस्” वटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ 

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.