थप सुचनाहरु »

नतिजाहरु


  • 07-02-2013

पश्चिमाञ्चल विज्ञान विषयको वि.नं. ३०२/०७३ को परीक्षामा सम्मिलित संख्या सच्याइएको सम्बन्धमा

यस आयोगबाट मिति २०७५/०८/१५ गते प्रकाशित पश्चिमाञ्चल विज्ञान विषयको वि.नं. ३०२/०७३ को परीक्षामा सम्मिलित संख्या ५२ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले साे विवरण अायाेगको अभिलेख अनुसार सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.