थप सुचनाहरु »

सुचनाहरु


  • 17-06-2020

प्राथमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

प्राथमिक तह स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.