थप सुचनाहरु »

सुचनाहरु


  • 22-06-2020

स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र माध्यमिक तह लेखा , अंग्रेजी , गणित, नेपाली , सामाजिक , विज्ञान , कवि, कई, सिई, इई, पशु ,कानून र बाली विज्ञान विषयको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन

स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र माध्यमिक तह लेखा , अंग्रेजी , गणित, नेपाली , सामाजिक , विज्ञान , कवि, कई, सिई, इई, पशु ,कानून र बाली विज्ञान विषयको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.