Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र माध्यमिक तह लेखा , अंग्रेजी , गणित, नेपाली , सामाजिक , विज्ञान , कवि, कई, सिई, इई, पशु ,कानून र बाली विज्ञान विषयको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन
image

स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र माध्यमिक तह लेखा , अंग्रेजी , गणित, नेपाली , सामाजिक , विज्ञान , कवि, कई, सिई, इई, पशु ,कानून र बाली विज्ञान विषयको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस