Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


पश्चिमाञ्चल विज्ञान विषयको वि.नं. ३०२/०७३ को परीक्षामा सम्मिलित संख्या सच्याइएको सम्बन्धमा
image

यस आयोगबाट मिति २०७५/०८/१५ गते प्रकाशित पश्चिमाञ्चल विज्ञान विषयको वि.नं. ३०२/०७३ को परीक्षामा सम्मिलित संख्या ५२ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले साे विवरण अायाेगको अभिलेख अनुसार सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।