Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको अन्तरवार्ता हुने स्थान सम्बन्धि जरुरी सूचना
image

यस आयोगद्धारा मध्यमाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गत निम्नमाध्यमिक तहमा लिइएको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका शिक्षकहरुको अन्तरवार्ता मिति २०७५/०९/११ देखि मिति २०७५/०९/१४ गते सम्म काठमाडौंको श्री जनप्रभात मा.वि. कालिमाटीमा हुने व्यहोरा शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश नं ३ हेटौंडाको पत्रानुसार सूचित गरिन्छ ।