Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


कार्यरत अस्थायी शिक्षकको माध्यमिक तहको पूर्वनिर्धारित अन्तरवार्ता कार्यक्रम यथावत संचालन हुने सम्बन्धी सूचना
image

श्री सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०७५-wo-०२१५ को उत्प्रेषणसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा मिति २०७५/१०/०८ गते संयुक्त इजलासबाट भएको संक्षिप्त आदेश कार्यान्वयन गर्दै मिति २०७५ माघ १३ गतेदेखि यस आयोगमा हुने माध्यमिक तहको पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम यथावत रुपमा सञ्चालन हुने व्यहोरा आयोगको मिति २०७५/१०/०९ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।