Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धित परीक्षार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
image

अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धित परीक्षार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस