Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


बैकल्पिक सूचीको माथिल्लो स्थानमा रहेका उम्मेदवारहरुलाइ छनौट गरिएको सूचना
image

बैकल्पिक सूचीको माथिल्लो स्थानमा रहेका उम्मेदवारहरुलाइ छनौट गरिएको सूचना पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस