Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


माध्यमिक तह नेपाली , अंग्रेजी , गणित र सामाजिक विषयको विषयगत पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना
image

माध्यमिक तह नेपाली , अंग्रेजी , गणित र सामाजिक विषयको विषयगत पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस