Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्र नेपाली विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
image

निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्र नेपाली विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस