Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धमा
image

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धमा पुरा हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस